Certifikované účtovné práce

M O B E B A s.r.o.
 

Spracovanie dokladov:

Vaša povinnosť je iba chronologicky usporiadať doklady pre
našich účtovníkov, a všetky doložiť na zaúčtovanie a ďalšie
spracovanie podľa  dohody, alebo zmluvy.

Jednoduché účtovníctvo:  

Účtovníctvo bez starostí

MZDY, DPH aj sólo FO spracovanie dokladoch chronologicky
počas roka možnosť spracovať doklady u živnostníkov 
aj  1x ročne

Podvojné účtovníctvo:

MZDY, DPH, súhrnné výkazy spracovanie dokladov chronologicky počas roka

Všetko účtovníctvo je vedené podľa platnej legislatívy Ministerstva financií SR.

Vedú sa všetky potrebné evidencie a výstupy platné pre potreby podnikateľa aj našich daňových úradov. Vzhľadom na platné licencie používaných účtovných programov sú v súlade aj všetky tlačivá a výkazy pre potreby našich sociálnych a zdravotných poisťovní.

Mzdy

Po vzájomnej dohode a uzatvorení zmluvy o spracovaní účtovníctva, prípadne iba miezd, preberáme zodpovednosť za výkazníctvo, Voči zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni na základe Vášho poverenia. Program umožňuje posielať hotové výplatné pásky, výplatné listiny  a príkaz na úhradu odvodov  do poisťovní a na daňový úrad pomocou emailov priamo do Vašej emailovej  schránky bez nutnosti chodiť za účtovníčkou za každú maličkosť.

Komunikácia

Komunikácia s klientmi pri riešení problémov s dokladmi pomocou skenera a využitím našich PC technológií.
Šetríme Váš čas. Informácie o legislatívnych zmenách do Vašej schránky.

Doplnkové  služby pre klientov  aj  občanov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznania:

SZČO majú pri  spracovávaní dokladov v priebehu roka majú uvedené služby v balíku služieb, ak si to želali zmluvne  v jednej cene podľa dohody , ktorá sa už v priebehu roka nezmení.   Bonusy v prípade platenia faktúr v splatnosti. 
10 % zľava z ročného balíka služieb prípadne ročná závierka zdarma. 

MOBEBA s.r.o., Rudlovská 53,  Banská Bystrica  974 01, 0905124886, 0908758559, Email:  mobebka@gmail.com